Για να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας Λεφτά στο Λεπτό της Τράπεζας Πειραιώς, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Οι οδηγίες αναφέρονται στο web banking της Τράπεζας Πειραιώς, όμως είναι περίπου ίδιες για το mobile banking και τα ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς.

  • Κάντε σύνδεση στο web banking της Τράπεζας Πειραιώς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης σας.
  • Επιλέξτε Μεταφορές και Αποστολή Μετρητών ΛσΛ.
  • Επιλέξτε Λογαριασμό Χρέωσης, Ποσό και 24 Ώρες. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε έναν 7αψήφιο κωδικό.